• Vyjednávanie a presviedčanie

Pozičné vyjednávanie – každý si bráni svoju pozíciu

Často uplatňovaný štýl pozičného vyjednávania je založený na neústupčivosti a trvaní na určitých pozíciách. Keď sa na to pozrieme bližšie, je tento štýl obmedzujúci. A hlavne ak protistrana reaguje emotívne, stratíme konštruktívny prístup k vyjednávaniu. Verbálny prejav:  NIKDY, ZA ŽIADNYCH ...