4 rozdiely medzi lídrom a manažérom

Líder a manažér sú dve rôzne osoby, a to aj napriek tomu, že mnoho manažérov sa cíti byť lídrami, ale aj naopak. Lídri sa cítia byť manažérmi. Tí najúspešnejší sú však oboje. Aké sú teda hlavné rozdiely medzi týmto typom ľudí?

Vplyv vs Výkon

Manažéri sú z pravidla ovešaní rôznymi titulmi, ktoré im dodávajú moc. Mnohí z nás v korporátnom živote stretli niekoho,  kto im zadával úlohy, kontroval, presadzoval pravidlá a podobne, ale nedokáže motivovať. Nie všetci manažéri sú schopní ľudí motivovať, je to výsada lídrov. Tí dokážu ľudí „nakopnúť“ a motivovať ľudí, aby podávali to najlepšie, čo v nich je. Lídrom pritom nemusí byť automaticky vysoko postavený pracovník, sú to aj bežní pracovníci. Lídri vo všeobecnosti majú vplyv, ten však nemusí ústiť z pozície. Zároveň však treba dodať, že líder môže byť zároveň aj manažérom alebo opačne.

Nasledovníci alebo podriadení

Hlavnou úlohou manažéra je riadiť podriadených. Teda zadávať úlohy firemných politík, dodržiavať pravidlá, presadzovať dobre zavedené postupy a podobne. Aj keď je to úloha dôležitá, tak automaticky nevytvára lídra. Vodcovstvo je viac o vytváraní dôvery a úcty, preto je líder skôr vnímaní ako človek, ktorého nasledujete.

Efektívnosť vs Účinnosť

Dosahovanie cieľov je jednou z najdôležitejších úloh, a to ako v súkromnom, tak aj vo firemnom živote. Na ich dosiahnutie potrebujete pospájať veľa premenných. Existuje niekoľko postupov, ako dosiahnuť vytúžený cieľ. Hlavný rozdiel medzi manažérom a lídrom je však v tom, že manažér je schopní prinútiť ľudí, aby dodržovali pravidlá a postupy s cieľom dosiahnutia výsledku. Čo je v mnohých prípadoch veľmi náročná úloha. Líder je však človekom, ktorý „nenúti“, ale sprevádza Vás pri dosahovaní cieľa. Je to človek, ktorý ľudí skôr učí ako dosiahnuť cieľ. Najlepšie to je možné vysvetliť na trénerovi športu. Zatiaľ čo jeden tréner Vám dá „návod ako byť úspešný“. Tak druhý tréner Vás učí ako dosahovať ciele – teda s Vami behá, pravidelne trénuje a rozvíja Vás. Inými slovami, líder investuje do Vás čas, ktorý z Vás vytvára lepšieho a samostatnejšieho človeka, zatiaľ čo manažér sa sústreďuje na dosiahnutie cieľa pomocou zabehnutých postupov.

Neúspech vs Úspech

Slovo neúspech v mnohých z nás vyvoláva rozpačité až skľučujúce pocity. Podľa môjho názoru je až príliš preceňované a v konečnom dôsledku je brzdou inovácií. Myslím si, že aj neúspech je totiž čiastočne úspechom. Od malička nás učia, že jednotkári sú úspešní, ale trojkári neúspešní. Čo je a aj nie je pravda. Manažéri z pravidla v škole dosahujú tie najlepšie výsledky, dodržujú pravidlá, všetko pre nich má svoje miesto a majú akýsi strach z neúspechu. Paradoxom je, že „trojkári“ sú častokrát lídrami úspešných spoločností. Zamýšľali ste niekedy nad tým prečo? Jednotkári sa totiž boja neúspechu a podvedome si preto zvolia bezpečnejšiu cestu. Týmto nechceme odsudzovať tento spôsob života, má ako svoje výhody, tak aj nevýhody. „Trojkár“ je zas človekom, ktorý mnohokrát zažil neúspech a vie, že keď raz spadne, tak sa dokáže opäť postaviť, otriasť sa, a ísť ďalej. Inými slovami, líder je ochotný niesť riziko, na rozdiel od manažéra, ktorý hrá „radšej na istotu“.

Záver

Líder a manažér zdieľajú mnoho podobných cieľov, ale hlavný rozdiel medzi nimi je, ako ich dosahujú. Neznamená to však, že tieto dve osobnosti sa nedokážu skĺbiť v jednu, je to však v mnohých prípadoch ťažšie, ako sa môže na prvý pohľad zdať.