6 spôsobov ako introverti ťažia z hanblivosti

 • Zrakom spoznávame svet viac ako ktorýmkoľvek iným zmyslom. Prvá vec, ktorú ľudia urobia, keď sa s nimi stretneme je, že sa na nás pozrú. Ak je možné oddeliť to od tej prvej veci, druhá vec, ktorú urobia je, že nás začnú posudzovať.

Posudzujeme a sme posudzovaní bežne. Každý sa snaží pochopiť ľudí, ktorými je obklopený – je to základný mechanizmus prežitia.

Dobrou správou je, že môžeme ovládať spôsob, akým na ľudí pôsobíme, čiže môžeme ovládať veci, ktoré si o nás budú myslieť. Jednou veľmi užitočnou kategóriou, ktorá je vysoko podceňovaná je hanblivosť. Byť alebo javiť sa hanblivým má bez ohľadu na váš charakter veľa výhod:

1.  Rúško tajomstva


Každého lákajú záhady. Tajomní jednotlivci sú často fascinujúci a vábia ľudí hľadať to, čo sa skrýva za ich tichom. Byť považovaný za hanblivého má mnohé výhody.

Ako už bolo spomenuté, v ľuďoch vzbudzuje hanblivosť zvedavosť, priťahuje pozornosť bez toho, aby ste o ňu žiadali a čo je dôležitejšie, umožňuje ľuďom, zapojiť fantáziu a vyplniť prázdne miesta, ktoré ste im ponúkli.

Naša predstavy môžu byť veľmi silné, a byť schopný podnietiť a usmerniť ich vytváranie u ľudí vo váš prospech je jedinečná vlastnosť. Hanblivé vystupovanie nám v tom poskytuje veľkú základňu.

2. Menej hovorenia, viac pozorovania

Je bežné, že sa ľudia snažia byť súčasťou všetkého, čo sa v ich blízkosti deje.  Avšak, ak spomalíme a pozrieme sa na situáciu ako pozorovateľ, začneme vidieť veci, ktoré nám boli doposiaľ skryté.

Toto je veľká výhoda bez ohľadu na to, či ste pozorovateľom konverzácie, ktorej ste zdanlivo súčasťou, či jednoducho sledujete všetko čo sa deje vo vašom okolí. Život je plný prekvapení – len my si ich málokedy všímame.

3. Ľudia vás automaticky považujú, za dobrého poslucháča

Keďže ste  introvert, budete sa pravdepodobne vyhýbať rozhovorom. Avšak, keď sa v jednom ocitnete, bude pre vás dosť možne povzbudivý.

Byť dobrým poslucháčom je základ pre vytváranie dobrých a trvácnych vzťahov. Dáva to ľuďom pocit hodnotnosti a váženosti. Keď je jeden člen konverzácie hanblivý, často to vedie k viac významnej interakcii.  Druhý účastník verí, že vás zaujíma a tým je väčšia šanca, že sa on bude úprimne zaujímať o vás.

4. Spoznáte sami seba

V našej podstate sme utárané bytosti, obľubujúce socializáciu. Tí z nás, ktorí sa menej rozprávajú s ostatnými, majú väčšiu tendenciu rozprávať sa sami so sebou a vytvárať si zdravý vzťah k sebe samému.

Ľahko môžeme doslova stratiť samých seba, keď sa budete neustále obklopovať osobnosťami ostatných. Plachosť vám umožní vyhradiť si čas pre seba vždy, keď ho budete potrebovať.

5.  Plachosť sa často spája s dobrosrdečnosťou

Nemusí to byť vždy pravda, ale väčšina ľudí považuje hanblivých ľudí za automaticky dobrosrdečnejších. Sú vnímaný ako menej egocentrický a lojálnejší. Vzťah, ktorý si vytvárate s extrémne spoločenským človekom, bude pravdepodobne plytký.

O hanblivých ľuďoch si ostatní automaticky myslia, že majú menej priateľov, a preto očakávajú, že k nim budú mať čestný a vďačný vzťah. Napriek tomu, že to nemusí byť vždy pravda majú ľudia tendenciu ujať sa plachých jedincov a ochraňovať ich; sú pre nich menšou hrozbou.

6. Niektorých ľudí hanblivosť doslova priťahuje


Niekto má rád komunikatívnych a otvorených parterov, zatiaľ čo ostatní preferujú opačnú stranu spektra. Môže to vyzerať tak, že hanbliví ľudia majú vo vzťahoch menšiu šancu. To nie je pravda. Samozrejme, partnera si doma medzi štyrmi stenami nenájdete. Je nutné sa socializovať, ale ako náhle zahájite interakciu s ostatnými, hanblivosť môže byť presne to, čo druhá osoba hľadá.

ZDROJ: ELITEDAILY