Ako na správnu komunikáciu pri zavádzaní zmien?

 V rámci profesionálnej komunikácie si musíme uvedomiť jednu základnú vec – komunikácia sa riadi určitými pravidlami. Jedným z týchto pravidiel je:

Vysielanie ≠  Príjem

Medzi tým, čo niekomu chceme povedať a medzi tým, čo v skutočnosti urobí, bude veľký rozdiel. Často sa v praxi stretávame so situáciou, že človek, ktorému sme chceli niečo povedať, sa zachoval úplne inak a my sme nevedeli prísť na to, prečo to tak je. Odpoveď je jednoduchá – prišlo k strate informácie, ktorú sme sa nesnažili eliminovat. Stratu informácie sa nám asi nikdy nepodarí úplne zlikvidovať, naším zámerom však musí byť znížiť ju na čo najprípustnejšiu mieru.

strata informacii  

Ako môžete znížiť úroveň straty informácie medzi tým, čo chceme povedať a tým, čo naozaj povieme? Základom je dobrá príprava. Ak predpokladáte, že zamestnanci príjmú nové informácie so zmiešanými pocitmi, pripravte sa na rozhovory lepšie ako obvykle. Vypíšte si všetko, čo im chcete povedať, aby ste na nič nezabudli – aby sa vám nestávalo, že zamestnanec už odišiel z kancelárie a vám len potom príde na um, čo všetko ste mu ešte chceli povedať.

Eliminujte rozdiel medzi tým, č poviete a čo ostatní počujú. Udržujte aktívny prístup zamestnanca v rámci rozhovoru. Nedovoľte, aby sa človek, s ktorým sa rozprávate „duševne vzdialil na Havaj alebo na víkendovú rybačku“.

Overujte si, čo ostatní počujú a čo ostatní naozaj počujú. Udržujte stupeň ich pozornosti na vysokej úrovni, napríklad kontrolnými otázkami typu – „Chápeš, čo od teba chcem?“

Autor: Vladimír Hutník