Ako tímu oznámiť ZLÉ správy

Snom každého manažéra je, že jeho tím bude pracovať bez chýb, všetci budú robiť to, čo majú a na požadovanej úrovni a s minimálnymi zásahmi do ich činnosti. V takejto situácii totiž manažér nemusí vystupovať ako vodca, ale skôr ako člen tímu. V tomto ideálnom stave sa potreba manažéra veľmi neprejavuje.

Samozrejme toto je len sen. Realita je iná. Tou každodennou realitou je a bude skutočnosť, že manažér musí svojmu tímu oznamovať zmeny. Prečo hovoríme o zmenách, keď názov článku nie: „Ako tímu oznámiť zlé správy?“ Každá zmena, každé vybočenie zo zabehnutej reality, každá snaha manažéra o vyhodenie toho pomyselného stroja z vychodených kolají, je pre tím zlou správou. Musíme si v prvom rade uvedomiť, čo každá zmena pre tím a pre ľudí v ňom znamená:

 zle spravy

MANAŽÉR AKO AGENT ZMENY

Život a hlavne ten pracovný, nie je bez zmien možný. Zmeny prichádzajú – prichádzajú pokyny a príkazy od nadriadených, prichádzajú požiadavky od kolegov na rovnakej riadiacej úrovni, prichádzajú impulzy od podriadených. A čo je veľmi dôležité, dobrý manažér, by mal byť schopný sám identifikovať potrebu zmeny v práci svojho tímu, ak nastane a samozrejme ju aj potom zaviesť. Preto sa manažérom tiež zvykne hovoriť – agent zmeny. Základnou vlastnosťou dobrého manažéra – dobrého agenta zmeny, v tomto prípade je komunikácia so svojím tímom. Ak manažér túto vlastnosť nemá, resp ju nevyužíva, tzn. že so svojím tímom dostatočne nekomunikuje na požadovanej úrovni. Nepodarí sa mu zmenu do práce tímu zaviesť a v konečnom dôsledku zlyhá ako manažér.

Predstavte si vedúceho, ktorý príde do kancelárie k svojim podriadeným, hodí im na stôl papiere a so slovami: „Toto je potrebné si naštudovať, pretože od budúceho týždňa ideme po novom.“ Z kancelárie odíde. Že to poznáte? Áno, súhlasím s vami. Sám som v živote poznal niekoľko takýchto manažérov. Podstatné ale je, aby ste vy takými šéfmi neboli, pretože je to cesta do „manažérskeho pekla“ – jednoduchá, rovná, bez zákrut, bez výmoľov, posiata zlatými dukátmi nezáujmu a alibizmu.

AKO TEDA ZMENU ZAVIESŤ?

Je všeobecne preukázané, že ľudí je možné podľa ich chovania pri zmenách rozdeliť do troch základných skupín:

zavazdanie zmmien

V rámci možností je potrebné zbaviť sa toxínov, budú odrádžať ostatných – eliminovať ich. Ak máme na svojej strane 20 % ľudí, musíme sa snažiť získať na svoju stranu aj tých 60 % nerozhodných – sú ľahko ovplyvnitelní, a to buď nami – získať ich pre zmenu, alebo tými 20 %, ktorí sú proti zmene (hlavne toxíny sa budú snažiť dostať ich na svoju stranu). Ak sa nám to nepodarí, zlyháme ako manažér – ako agent zmeny. Nesnažte sa zmeniť postoj tých 20 % negatívnych – nepodarí sa vám to a stratíte príliš veľa času, zamerajte svoju pozornosť práve na tých nerozhodných. Získať na svoju stranu tých 60 % ľudí môžeme len jedným spôsobom – správnou a otvorenou komunikáciou s nimi.

Autor: Vladimír Hutník