Ako využiť reč tela pri predaji

Správne ovládanie reči tela je ošemetná záležitosť. Tu je pár tipov, ktoré vám pomôžu k jej správnemu usmerňovaniu.

• Otvorený postoj

Pri rozhovore stojte vzpriamene a otvorene, na človeka pôsobíte pozitívne a dávate mu pocit dôležitosti. Takýmto postojom dávate osobe najavo, že vás úprimne zaujímajú jej problémy. Cíti, že ste pripravený mu jednoducho načúvať a začne byť uvoľnenejší.

Budťe jednoznačný a asertívny. S niektorými gestami môžete na človeka vplývať ako dominantný či submisívny typ človeka, no dajte si pozor, aby tieto gestá boli použité za správnych okolností.

Čistá reč tela by mala vyzerať uvoľnenejšie a jasne, bez toho, aby bola pod kontrolou. Tým podporujete kľúčové gestá a neodporujete si. Zbytočnými pohybmi by ste pôsobili nervózne a vytvárali neistotu a zmätok.

• Zhoda a pohyb

Pokiaľ sa s niekým rozprávate, pozorne si všímajte reč tela dotyčnej osoby a snažte sa ju do určitej miery odzrkadľovať. Zhodou reči tela vytvárate citové puto, pričom druhá strana si nemusí nič uvedomovať. Ak sa niekto postaví, aby privítal práve prichádzajúcu osobu, urobte to tiež a pod.

Ak sa vám podarí vytvoriť silné puto, môžete zmeniť smer konverzácie a otočiť ho na svoju stranu. Hovorte o svojich záujmoch a druhá osoba bude opakovať po vás, bez toho, aby si to uvedomila. Ak sa tak nestane, pokračujte vo vytváraní puta, aby ste sa dostali na rovnakú úroveň. Neprestávajte, kým vás druhá strana nebude kopírovať.

• Nakloňte sa

Určite ste už zažili to, že sa k vám predávajúci naklonil. A vám to buď nevadilo, alebo ste automaticky ustúpili. Prečo? Pretože ak chcete mať s niekým bližší kontakt, musíte vstúpiť do osobnej zóny danej osoby. Umením je urobiť to tak, aby si to druhá strana nevšimla a nebrala to ako nepriateľský vpád do svojho osobného priestoru. Postupujte opatrne, kým nebudete mať jej dôveru.

Ak sa chcete dostať do osobnej zóny nejakej osoby, nakloňte sa skôr ako začnete robiť ďalšie pohyby. Pôsobí to oveľa  pokojnejším a prijateľnejším dojmom. Ak niečo kupujete, nakloňte sa v správnej chvíli  vy ako prvý. Obchodník začne znižovať hlas, akoby vám ponúkal exkluzívnu ponuku o ktorej môžete počuť iba vy.

• Jemné pohyby

Keď ovplyvňujete svoju reč tela, buďte opatrní, aby ste vyzerali príjemne a prirodzene.

  • Zdvihnutie obočia a ľahké naklonenie hlavy, môže značiť spýtavý pohľad  či prekvapenie
  • Zadržte dych, ak nedočkavo čakáte odpoveď
  • Stlačenie pier s ľahkým zamračením naznačuje nesúhlas
  • Jemné pousmiatie značí, že sa cítite príjemne v danej situácii
  • Pomalé a hlboké dýchanie s uvoľnenou tvárou nám ukazuje dôveru
  • Malý krok dozadu alebo založenie rúk znamená, že sa danej osobe nepáči aktuálna téma konverzácie
  • Otvorená dlaň poukazuje na otvorenosť (nepočíta sa ukazovanie prstom)
  • Pravidelný očný kontakt, znamená starostlivosť a záujem

• Opatrne so silou

Dávajte si pozor na dominatnú reč tela a iných prejavov. Mnoho  predávajúcich sa snaží rýchlo dostať pod kontrolu reč tela a tým sa vystavuje riziku, že všetko, čo robí bude vyzerať ako nútené a robené „nasilu“. Takéto vystupovanie bude fungovať len na submisívny typ osoby a to pravdepodobne len v maloobchode.

• Buďte vyrovnaný

Je dôležité, aby vaša reč tela bola v súlade s tým čo hovoríte, inak to budete vyzerať tak, že si sami neveríte. Najdôležitejšie je veriť produktu, ktorý predávate. Najlepší spôsob ako to spraviť je riadiť svoje myšlienky, ktoré potom prirodzene vedú vaše telo. Mali by ste rešpektovať svojich zákazníkov a samého seba. Pozorujte vlastnú reč tela ako spätnú väzbu na vaše myšlienky. Len prax vám prinesie výsledky.