Čo o nás prezrádza tetovanie?

Psychiatri z Michigenskeho Centra pre Forenznu Psychiatriu študovali mužských pacientov a našli spojenie medzi tetovaním a antisociálnym správaním (Antisocial Personality Disorder). Ďalej zistili, že sklon k samovraždám, užívanie drog a sexuálne zneužívanie majú priame spojenie s tetovaním a sú bežnejšie u pacientov s týmito poruchami, ako u pacientov bez nich.

Toto správanie sa prejavuje zníženým súcitom, ľútosťou, nízkou toleranciou ku stresu a povrchnosťou. Ľudia s týmito poruchami preferujú jednanie pred uvažovaním. Klamanie, podvádzanie, fyzická agresivita a užívanie drog sú tiež spojené s týmto správaním.

Vedci zistili, že ľudia s takýmito sklonmi majú tendenciu mať viac tetovaní, a majú väčšiu tendenciu mať tetovania na viditeľnejších miestach.

Všeobecné tetovanie

 1. Skrytá agresivita
 2. Uvoľňovanie hnevu

 

• Tetovanie na rukách

 1. Fyzická agresivita
 2. Trvalý pocit, že človek chce udierať

 

 Tetovanie na nohách, lýtkach

 1. Malá sebeláska
 2. Nenávisť k vlastným rodičom

 

• Tetovanie na tvári

 1. Vnútorné utrpenie
 2. Pocit, že si nás nikto nevšíma
 3. Chceme byť videní, chceme sa líšiť od iných

 

• Tetovanie na chrbte

 1. Sme poznačení minulosťou
 2. Psychická bolesť v detstve
 3. Chceme zabudnúť na minulosť
 4. Hanbíme sa kvôli vlastnej minulosti

 

• Tetovanie na ramenách

 1. Vnútorná slabosť
 2. Urážlivosť