Čo prezrádzajú čmáranice na okraji papiera?

Na veľkých konferenciách sa pochopiteľne po konci každého zasadania vyprázdnia koše na papier. Odkladajú sa však aj noviny, lístočky s poznámkami, eventuálne pijaky (pokiaľ niektorí používajú atramentové perá), a to úplne zo špecifických dôvodov. Stávalo sa totiž, že pracovníci niektorých tajných služieb tieto čmáranice ukoristili a poskytli ich k analýze psychológom protistrany.

Aj veľké osobnosti majú vo zvyku kresliť „obrázky“ alebo ornamenty do rohu novín, na pijaky alebo na poznámkové lístky.

Stála nervozita

Čmáranice a bezmyšlienkové kresbičky na novinách a iných materiáloch pre nás predstavujú „reč duše“, keďže ceruzka alebo pero sú vedené podvedomím a figurka, predmet alebo abstraktný obraz, ktorý vzniká na prvý pohľad bezmyšlienkovite, zrkadlí mnoho z vnútra svojho autora. Niekto kreslia fialky, iný zas kocky, tretí pokrýva papier čiarami a štvrtý starostlivo kreslí domčeky.

Grafológovia a psychológovia vyvodili z kresieb a náčrtov známych osobností zaujímavé závery.

Bývalý sovietsky minister zahraničia Gromyko začal po skončení svojho prejavu v OSN v New Yorku kresliť čosi na papier, ktorý ležal pred ním. Boli to zvláštne kľukaté čiary po celej ploche papiera. Psychológ, ktorý mal možnosť si papier prehliadnuť, dospel k záveru, že Gromyko sa navonok znamenite ovládal, ale vo vnútri bol veľmi nervózny a vo veľkom napätí.

 • Skorší francúzsky minister zahraničných vecí Couve de Murville bol známy tým, že kreslil pri každej príležitosti drobné figúrky a pri veľkých banketoch tieto figúrky vytváral z mäkkého chleba . Psychologický výklad: Tento človek bol tvrdým realistom, ktorý kreslil a miesil figúrky len pre vlastné rozptýlenie, v snahe nenechať sa ovplyvniť inými rečníkmi alebo partnermi pri dôležitých jednaniach.

• U Thant, bývalý generálny tajomník OSN, kreslil na papier ležiaci pred sebou kvety. Údajne tak vyjadroval snahu zmieriť polemizujúce a súperiace strany a zdôrazniť svoje vlastné úsilie o svetový mier.

• Konrad Adenauer, prvý kancelár  Spolkovej republiky Nemecka, kreslil zásadne ruže a úponky s tŕňmi. Adenauer miloval ruže od svojho detstva a v oblasti flóry bol špecialista. Na druhej strane, ale nehovoril všetko prostredníctvom kvetov. Často boli v jeho prejavoch  mohutné tŕne.

• Charles de Gaulle kreslil vždy len domčeky so štítmi a bajonetmi. Tieto kresbičky boli typické pre jeho útočnosť.

 O Stalinovi  sa vedelo, že kreslil vlky, ktoré pripomínali kresby v jaskyniach z praveku, vlky s vyčnievajúcimi zubami a vo forme čmáraníc.

Z histórie je známe, že ani Napoleón, von Bismarck a kardinál Richelieu nedokázali odolať, ak mali pred sebou kúsok papiera. Podľa psychológov ide u väčšiny kresliacich a čmárajúcich osôb skutočne o podvedomú snahu vymaniť sa týmto spôsobom z možného vplyvu partnera, ktorý by inak mohol pôsobiť sugestívne.

 

Symboly kresieb a ich význam:

 

 

Geometrické obrazce: Dotyčná osoba nie je schopná podrobiť sa diktatúre niekoho iného. Má problémy aj v prípade, že by sa mala prispôsobiť disciplíne. Tento človek je oveľa egoistickejší. Má viac fantázie, ako mu je prisudzované.

 

 

 

Loď s nastaveným schodiskom: Vo vnútri takéhoto človeka panuje nespokojnosť s jeho súčasným okolím. Má potrebu získať „miesto niekde hore“ a túži aj po zmene prostredia.

 

 

 

Zuby píly: Kresba vyjadruje útočnosť a výrazný egoizmus. Tento človek má komplexy menejcennosti, ktoré na verejnosti zakrýva.

 

 

Krúžky a kruhy kreslené z vnútra kruhu von: Znamenajú utajenú vášeň, ale aj potlačené ctižiadostivé plány, ktoré sú veľmi ťažko uskutočniteľné. Takýto ľudia  majú takmer vždy problémy s okolitým svetom.

 

Kresba kvetu: Tento človek tají svoje myšlienky. Je sústredený len na seba a má často problémy v komunikácii s okolitým svetom. Takisto môže ísť o reakciu na okolie, ktorú sa snaží sfiltrovať.