Čo prezrádzajú čmáranice na okraji papiera?

Na veľkých konferenciách sa pochopiteľne po konci každého zasadania vyprázdnia koše na papier. Odkladajú sa však aj noviny, lístočky s poznámkami, eventuálne pijaky (pokiaľ niektorí používajú atramentové perá), a to úplne zo špecifických dôvodov. Stávalo sa totiž, že pracovníci niektorých tajných služieb tieto čmáranice ukoristili a poskytli ich k analýze psychológom protistrany.

Aj veľké osobnosti majú vo zvyku kresliť „obrázky“ alebo ornamenty do rohu novín, na pijaky alebo na poznámkové lístky.

Stála nervozita

Čmáranice a bezmyšlienkové kresbičky na novinách a iných materiáloch pre nás predstavujú „reč duše“, keďže ceruzka alebo pero sú vedené podvedomím a figurka, predmet alebo abstraktný obraz, ktorý vzniká na prvý pohľad bezmyšlienkovite, zrkadlí mnoho z vnútra svojho autora. Niekto kreslia fialky, iný zas kocky, tretí pokrýva papier čiarami a štvrtý starostlivo kreslí domčeky.

Grafológovia a psychológovia vyvodili z kresieb a náčrtov známych osobností zaujímavé závery.

Bývalý sovietsky minister zahraničia Gromyko začal po skončení svojho prejavu v OSN v New Yorku kresliť čosi na papier, ktorý ležal pred ním. Boli to zvláštne kľukaté čiary po celej ploche papiera. Psychológ, ktorý mal možnosť si papier prehliadnuť, dospel k záveru, že Gromyko sa navonok znamenite ovládal, ale vo vnútri bol veľmi nervózny a vo veľkom napätí.

 • Skorší francúzsky minister zahraničných vecí Couve de Murville bol známy tým, že kreslil pri každej príležitosti drobné figúrky a pri veľkých banketoch tieto figúrky vytváral z mäkkého chleba . Psychologický výklad: Tento človek bol tvrdým realistom, ktorý kreslil a miesil figúrky len pre vlastné rozptýlenie, v snahe nenechať sa ovplyvniť inými rečníkmi alebo partnermi pri dôležitých jednaniach.

• U Thant, bývalý generálny tajomník OSN, kreslil na papier ležiaci pred sebou kvety. Údajne tak vyjadroval snahu zmieriť polemizujúce a súperiace strany a zdôrazniť svoje vlastné úsilie o svetový mier.

• Konrad Adenauer, prvý kancelár  Spolkovej republiky Nemecka, kreslil zásadne ruže a úponky s tŕňmi. Adenauer miloval ruže od svojho detstva a v oblasti flóry bol špecialista. Na druhej strane, ale nehovoril všetko prostredníctvom kvetov. Často boli v jeho prejavoch  mohutné tŕne.

• Charles de Gaulle kreslil vždy len domčeky so štítmi a bajonetmi. Tieto kresbičky boli typické pre jeho útočnosť.

 O Stalinovi  sa vedelo, že kreslil vlky, ktoré pripomínali kresby v jaskyniach z praveku, vlky s vyčnievajúcimi zubami a vo forme čmáraníc.

Z histórie je známe, že ani Napoleón, von Bismarck a kardinál Richelieu nedokázali odolať, ak mali pred sebou kúsok papiera. Podľa psychológov ide u väčšiny kresliacich a čmárajúcich osôb skutočne o podvedomú snahu vymaniť sa týmto spôsobom z možného vplyvu partnera, ktorý by inak mohol pôsobiť sugestívne.

 

Symboly kresieb a ich význam:

 

 

Geometrické obrazce: Dotyčná osoba nie je schopná podrobiť sa diktatúre niekoho iného. Má problémy aj v prípade, že by sa mala prispôsobiť disciplíne. Tento človek je oveľa egoistickejší. Má viac fantázie, ako mu je prisudzované.

 

 

 

Loď s nastaveným schodiskom: Vo vnútri takéhoto človeka panuje nespokojnosť s jeho súčasným okolím. Má potrebu získať „miesto niekde hore“ a túži aj po zmene prostredia.

 

 

 

Zuby píly: Kresba vyjadruje útočnosť a výrazný egoizmus. Tento človek má komplexy menejcennosti, ktoré na verejnosti zakrýva.

 

 

Krúžky a kruhy kreslené z vnútra kruhu von: Znamenajú utajenú vášeň, ale aj potlačené ctižiadostivé plány, ktoré sú veľmi ťažko uskutočniteľné. Takýto ľudia  majú takmer vždy problémy s okolitým svetom.

 

Kresba kvetu: Tento človek tají svoje myšlienky. Je sústredený len na seba a má často problémy v komunikácii s okolitým svetom. Takisto môže ísť o reakciu na okolie, ktorú sa snaží sfiltrovať.

  • Show Comments

You May Also Like

Ako sa chrániť pred informačným smogom

• Informácie a informačno-komunikačné technológie vstupujú do nášho každodenného života najrôznejšími spôsobmi a formami. 21. storočie ...

Vaša reč tela tvaruje to kým ste

Čo sa deje vo vašom tele keď sa cítite nepríjemne?  Zhrbíte sa, vaše telo ...

Ako tímu oznámiť ZLÉ správy

Snom každého manažéra je, že jeho tím bude pracovať bez chýb, všetci budú robiť ...