Mapa nie je teritórium alebo prečo sa z jedálneho lístku nenajeme

Mapy a filtre podľa NLP

Keď som mal asi trinásť rokov a chodil som na základnú školu, strašne ma bavili spoločenské hry a hlavne šach. No problém bol, že moji kamaráti ho neovládali. Preto som raz zobral von šachovnicu a figúrky a začal som kamarátov učiť.

Po pár hodinách ma prepadlo zúfalstvo, pretože nevedeli ani ako správne pohnúť pešiakom. Moji kamaráti boli múdri a inteligentní a ja som im to vysvetľoval najjednoduchšie ako to šlo. Nechápal som, ako to je možné a tak som to vzdal.

Na túto príhodu som si spomenul o mnoho rokov neskôr, keď som čítal o vnímaní reality podľa NLP. Keby som bol v animáku, tak by sa mi veľmi pravdepodobne nad hlavou rozsvietila žiarovka.

Pochopil som, že som ich to ani nemohol naučiť, lebo som ich to učil tak, ako by som chcel, aby to učili mňa. Používal som prirovnania a metafory, ktoré sa zdali zrozumiteľné len mne, no niekomu s iným životom a celkom inými zážitkami to nepovie nič.

Každý z nás žije jedinečný život, s jedinečnými zážitkami, ktoré si zapisujeme do našej vnútornej mapy reality. Aby sme našu mapu mali čo najjednoduchšiu, filtrujeme informácie a zapisujeme len to, čo je pre nás dôležité.

Proces filtrovania prebieha tromi základnými spôsobmi:

  • Zovšeobecnenie
  • Vynechanie
  • Skreslenie

 

NLP rozlišuje niekoľko základných filtrov, ktoré nazýva rámce správania. To je spôsob, akým rozmýšľame o našom správaní vzhľadom k dosahovaniu cieľov. Z vlastnej skúsenosti viem, aké obrovské zmeny môžeš dosiahnuť len tým, že si osvojíš aspoň pár rámcov správania.

 

  1. Rámec: Cieľ                                  Prekážky
  2. Rámec: Ako?                                Prečo?
  3. Rámec: Zlyhanie                           Spätná väzba
  4. Rámec: Možnosti                          Nutnosti
  5. Rámec: Zvedavosť                        Predpoklady

 

Používaj najbližšie dni tieto rámce správania a potom napíš akú veľkú zmenu si zaznamenal.