Ako sa dostať k investícií – Segnior Perez | Francúzko

Segnior Perez je investičným poradcom v Mexico City, ktoré je jedno z najviac obývaných miest na svete. To znamená, že ľudí v tomto meste denne bombardujú tisíckami reklamných odkazov, a ľudia sú na klasickú reklamu imúnni. To bol najväčší problém aj pre Segniora Pereza.

• Takže vymyslel nasledovné:

V centre mesta si vyhliadol kaviareň v blízkosti veľkých obchodných centier a dohodol sa s vedením, že každú stredu ráno od 8:30 do 9:30 príde do kaviarne. V tomto čase každého návštevníka pozýva na kávu on. Na oplátku žiadal len toľko, aby v tomto čase vyložili v kaviarni tabuľu s nápisom, že dnes tu máme nášho hosťa investičného poradcu Segniora Pereza, ktorý každého pozýva na jednu kávu a rozhovor.

Každú stredu mal potom krátku prednášku a platil kávy. Na začiatku to nevyzeralo úspešne, prichádzalo a pozvanie na kávu prijalo len málo ľudí. Časom ale ľudí začalo pribúdať. Správa sa rozniesla, a začali prichádzať ľudia s ozajstným záujmom o investovanie.

• Dnes je táto reklama strategickým zdrojom nových klientov Segniora Pereza. 

Na tomto prípade je dôležitá vytrvalosť a viera, že robíte správnu vec. Na začiatku v kaviarni boli len bežný návštevníci,ale pomaly sa vyvinula situácia, keď v stredu ráno,v čase „kávy zadarmo“, boli v kaviarni ľudia s ozajstným záujmomoinvestície. Segnior Perez sa už nemusel trápiť s inzerciou v tlači, alebo zháňaním klientov cez telefón.

• Ak pracujete v oblasti poradenstva alebo finančníctva, tento príklad môže byť užitočný aj pre Vás.

Na internete túto techniku môžete využiť prostredníctvom online konferencie, chatu, alebo na fóre, kde ste on-line a odpovedáte na otázky záujemcov.

Dôležité je, aby ste mali presne vymedzený čas na tieto web konferencie. Vždy v určitý deň – napríklad tretí deň v týždni od 10 do 12 hodiny doobeda. Môžete osloviť partnerské stránky, aby túto službu ponúkali svojim klientom.

Viem si predstaviť napríklad, že sa zaoberáte so záhradníctvom, a vždy, každý mesiac prvý týždeň v stredu budete mať takéto a online prednášky s tematikou, ktorá je pre daný mesiac aktuálny. Jarný rez okrasných drevín, príprava trávy na jar,príprava na prezimovanie, ochrana pred škodcom atď.

Samozrejme pri tom budete ponúkať Vaše služby.