Mind map – Kreatívny nástroj efektívnych manažérov

Možno si poviete. Dobre, ale ja vôbec nie som kreatívny. Ako vytvoriť ten modrý oceán, ak nemám žiadne dobré nápady? Teraz Vám ukážem nástroj, ktorý Vám pomôže vytrhnúť Váš mozog z naučených šablón a aktivovať kreativitu.

[label variation=”label-info”]Jedná sa o techniku Mind Mapping – vytváranie myšlienkových máp – diagramov. [/label]

 

Najjednoduchšie je tento nástroj využívať ručne, pomocou ceruzky a papiera, ale samozrejme môžete použiť aj programy – špeciálny softvér na tvorbu myšlienkových máp.

Pri vytváraní Mind Mapu používame rôzne farebné označenia, kombináciu slov, fráz a kreslených objektov. Tieto kombinácie oživujú, a aktivujú kreatívne myslenie, stimulujú dlhodobú a krátkodobú pamäť.

Používanie Mind Mappingu je veľmi široké. Ja ho využívam pri písaní predajných textov, pri vytváraní projektov, pri príprave na písanie ebookov, pri vytváraní predajnej koncepcie, alebo pri plánovaní email marketingu.

Kategorizácia myšlienok a získanie nových nápadov pomocou Mind Mapov je oveľa rýchlejšia, jednoduchšia a zábavnejšia, ako kategorizácia pomocou tabuliek alebo zoznamov.

 

Prečo? Lebo funguje prirodzene, ako aj náš mozog. Pravdepodobne aj Vy pri rozmýšľaní občas stratíte koncentráciu, občas Vám niečo príde na um, čo je v prvom momente „úplne mimo“ a tie myšlienky silou potláčate. Pri Mind Mappingu tieto myšlienky netreba potlačiť, naopak, treba ich posilniť, a zaradiť na správne miesto.

Vďaka vizuálnemu zobrazeniu myšlienok, sa hlavné myšlienkové body výrazne odlíšia, a tak sú Mind Mapy oveľa prehľadnejšie a ľahšie zapamätateľné. Mind Mapy fungujú podobne ako naša myseľ. Náš mozog prirodzeným spôsobom používa asociatívne myslenie, ale v škole nás učia rozmýšľať lineárne. Každý jediný nápad v mozgu tvoria tisícky myšlienok spojených do reťazca. Mind Map je nástrojom na to, aby sme tieto myšlienky zobrazili,spájali a rozvíjali.

Ako vytvoriť Mind Map?

Náš mozog pracuje tak, že na získané informácie nabaľuje nové a nové poznatky. Ako už Einstein povedal, ak človek nájde odpoveď na jednu otázku, ihneď sa mu vynorí 100 ďalších otázok. Podobný proces využíva aj Mind Mapping. Napíšte hlavnú myšlienku, hlavnú otázku, nakreslite si prvé pod otázky – prvé tématiky, ktoré Vám napadnú, a potom sa k nim jednotlivo vráťte a rozvíjajte ich ďalej. Takto, hravým a nenúteným spôsobom dovolíte Vášmu mozgu, aby začal využívať vrodenú kreativitu.

Mind Map je vlastne diagramové zobrazenie myšlienok. Pri vytváraní vychádzame vždy z hlavnej problematiky, ktorú napíšeme na stred papiera. Od tohto bodu sa potom môžeme pohybovať každým smerom. Je to veľmi dôležité, lebo takto nie ste ohraničený priestorom, ani starými zaužívanými myšlienkovými bariérami.

Základné kľúčové body pri vytváraní Mind Map

 1. Začnite v strede papiera (monitoru), a odtiaľto pokračujte voľne, každým smerom.
 2. Stredobodom Mind Mapu musí byť silný vizuálny obraz hlavnej témy.
 3. Použite hlavnú myšlienku, a pre ďalšie vedľajšie myšlienky si nechajte dostatočný priestor, aby ste ich mohli ďalej rozvíjať.
 4. Používajte kľúčové slová, frázy, ak je možné, alebo ak potrebujete, tak aj obrázky.
 5. Používajte malé, tlačené písmená, sú ľahšie zapamätateľné, ako keď píšete VŠETKO VEĽKÝM PÍSMOM.
 6. Používajte rôzne farby na označenie a zvýraznenie jednotlivých myšlienok.
 7. Všetko, čo zvýrazníte v Mind Mape, dostane väčšiu váhu aj vo Vašej mysli.
 8. Používajte spájacie čiary, šípky, symboly a iné vizuálne prvky pre zobrazenie vzťahu medzi myšlienkami.
 9. Nezdržujte sa pri jednej skupine. Ak Vám v danom momente nenapadne nič, pokračujte iným smerom.
 10. Ak Vás čokoľvek napadne napíšte to, aj keď na prvý pohľad nezapadá do problematiky. Nekontrolujte, nekritizujte myšlienky.
 11. Prekračujte hranice. Ak sa už niečo nezmestí na hárok, prilepte ďalší, a pokračujte (ak budete používať softvér, toto Vám nehrozí).
 12. Keď ukončíte Mind Map, musíte mať pocit, že ste vykonali dobrú prácu.

Čo dodržovať pri vytváraní mind map? 

Vždy začnite v strede stránky
 Dajte Vášmu mozgu priestor. Vaša myseľ sa koncentruje na stred papiera, preto začnite so symbolom alebo frázou, ktorá je stredobodom Vášho skúmania. Takto získate dostatočný priestor do každého smeru.

Vážnosť odložte bokom
 Myslite hravo a voľne. Straste zo seba staré návyky a hranice. Napíšte prvú myšlienku, ktorá Vás napadne na danú tému i vtedy, ak je to na prvý pohľad nezvyčajné alebo čudné. Všetky myšlienky priraďujte k hlavnej myšlienke, a potom ich rozvíjajte ďalej.

Kombinujte bez hraníc
 Akonáhle sa objaví myšlienka, napíšte k nej krátke vysvetlenie (napríklad aj na spájacie čiary). Dovoľte, aby sa myšlienky rozvetvili, všetko spájajte do skupín. Verte mi, každá myšlienka je dôležitá, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá.

Rozmýšľajte tak rýchlo ako sa len dá
 Nezastavujte sa. Dajte voľný priebeh Vašim myšlienkam. Ak Vás k niektorej téme nič nenapadne, pozrite si ďalšiu podskupinu.
Myšlienky premeňte na slová, obrázky, symboly. Môžete označovať i Vaše pocity.

Rozmýšľajte bez hraníc
 Zabudnite na hranice! Hranice v tomto momente neexistujú. Píšte, kreslite, spájajte myšlienky. Používajte výrazné farby,hrubšie a tenšie čiary, zvýrazňovače atď.

Neposudzujte
 Všetko je možné a dôležité! Myšlienky, ktoré sa teraz zdajú bezvýznamnými, neskôr odkryjú svoj skutočný význam a váhu. Jednoducho sa len hrajte s myšlienkami, ako keď ste boli dieťa a vymýšľali ste dialógy alebo situácie pre Vaše hračky.

Nezastavujte sa
 Najlepšie je, ak je Vaša ruka neustále v pohybe. Ak Vás nenapadne nič, kreslite prázdne spojovacie čiary, alebo symboly. Váš mozog sa zrazu zapne a vyplní prázdne miesta.

Spájajte myšlienky
 Niektoré myšlienky viete spojiť veľmi ľahko a bez problémov. Niektoré súvislosti však nie sú až také zrejmé. Tieto myšlienky
najskôr napíšte voľne do Mind Mapu, a neskôr ich môžete priradiť ku skupine, ku ktorej patria.