Nemôžeme nekomunikovať – komunikácia a NLP

Komunikácia v NLP, alebo čo ti povie vztýčený prostredník.

Spomeň si na svoj obľúbený film. A teraz si predstav scénu, keď je tvoj hrdina v nemocnici a z operačnej sály vyjde doktor. Ticho stojí a po pár nekonečne dlhých sekundách sa hrdina rozplače, rozbije automat na cukrovinky, alebo sa začne vyhrážať žalobou celému nemocničnému personálu.

Všimol si si, že doktor nepovedal ani slovo? Stačil hlboký výdych a pohľad dolu na špičky topánok. Nebolo potrebné vysloviť ani jedno slovo.

Zmysel komunikácie je v reakcii, ktorú vytvára.

Komunikácia nie je len o slovách, ktoré hovoríme. Taký vztýčený prostredník, či úsmev, ti veľmi rýchlo naznačia, ako ťa vnímajú ľudia v tvojom okolí. Okrem slov je pre komunikáciu veľmi dôležitá aj intonácia, reč tela a tempo reči.

Už len samotný úsmev výrazne pomáha v komunikácii. Výskumy zistili, že až 67% žien má radšej mužov, ktorí sa usmievajú. Spomeň si na to, najbližšie, keď sa budeš predbiehať na úrade, či u doktora, alebo pri odpovedi v škole. Keď vytvoríš pozitívny dojem, omnoho ľahšie ti ľudia prepáčia drobné prehrešky.

  • Show Comments

You May Also Like

Čo skutočne motivuje ľudí? Satisfaktory!

• Zosúladenie cieľov firmy s cieľmi jednotlivca, ktorý v nej pracuje, je vcelku zázračná záležitosť. ...

Príbeh #3 Mozaika

• Pri prehliadke Benátok sú návštevníci fascinovaní nádhernými kostolmi, palácmi a umeleckými pamiatkami. Toto  mesto ...

NAUČTE SA PREZENTOVAŤ #1 Plánujte pre úspech

• Aj človek s najväčšou trémou si môže zlepšiť svoje prezentačné zručnosti. V skutočnosti je ...