Odhaľte svoj charakter podaním rúk!

Podanie ruky. Presne to je kľúčom k poznaniu charakteru. Zo stisku podania ruky to dokážeme jednoducho zistiť a človeka spoznať viac ako si myslí, že o ňom môžeme vedieť. Biológ Dr. P.H. Geraldsen prišiel na to, že ľudská ruka je najobratnejšia časť nášho tela, aká existuje.

Určite dobre poznáte ľudí, ktorí vám podávajú ruku s prehnanou srdečnosťou. Je spôsob, ktorý prezrádza najskôr ich sklon k panovačnosti a útočnosti. Ľudia so silným stiskom ruky sú tak nebezpečný ako ľudia s mäkkším stiskom.

Mäkký stisk ruky

 Poznáte to podanie ruky, takmer bez citu, ktoré vám skôr pripomína handru v ruke? Inak nazývané aj “mŕtva ryba”. Presne toto považujeme za mäkký alebo slabý stisk ruky. Indikuje osamelosť, neistotu, bojazlivosť, zámenu, pasivitu a to nielen voči vám, ale celému svojmu okoliu.  Môže sa to považovať, za rezervovanosť sebca, ktorý chce tomu druhému uniknúť. 

Podanie troch prstov

 Odstup, nedôverčivosť k okoliu, neúprimnosť, lakomstvo, chladnosť. Toto je možný charakter ľudí, ktorí vám podávajú namiesto celej ruky len dva až tri prsty, väčšinou prstenník a malíček majú ľahko ohnuté v dlani. Hodnoťte ich obozretne, pokladajú sa za mimoriadných a s vysokým sebavedomým. 

Podanie špičiek prstov

 Všetci sme sa už určite raz stretli s divným podaním špičiek prstov. V prípade ak sú prsty mäkké, jedná sa o človeka, ktorý má strach z celého sociálneho okolia, ale i z vás osobne. Pokiaľ sú špičky prstov tvrdé a kostnaté je osoba väčšinou lakomá a bojí sa, aby o niečo neprišla. Pozor si hlavne treba dávať pri osobe, ktorá vám podáva špičku prstov, ktoré má napäté a natiahnuté. Ide o charakter človeka, ktorý je schopný  “strhnúť z kože” toho druhého. 

Podanie ruky dlaňou dole 

 Dominantné podanie ruky sa prejavuje tým, že dominantnejšia osoba pootočí rukou takým smerom, že jej dlaň smeruje dole a chrbát dlane je hore A. Dlaň ale nemusí smerovať priamo smerom dole, stačí ak je mierne pootočená. Druhá osoba B musí svoju dlaň prispôsobiť prvej osobe tak, že svojou dlaňou smeruje hore musí svoju dlaň prispôsobiť a podať ruku. Človek sa cíti pritom, že ho chce ovládnuť a má z toho človeka zlý pocit, preto budete opatrnejší. Dôležitý je aj stisk ruky, ak je to silné stisnutie osoba je naozaj dominantná, ale pokiaľ je to slabší stisk môže ísť len o hranú dominanciu. 

 

Podanie ruky smerom hore

• Podriadenie podanie A ruky je presným opakom domintného podania. V tomto prípade sa ruka vytočí tak, aby dlaň smerovala smerom hore. Človek nám tým hovorí, že je schopný urobiť všetko čo žiadame, dáva nám pociť ovládnuť ho. Ak predpokladáte, že osoba vám uchopí ruku dominantným spôsobom, tak ju vopred vystrite dopredu, tým sa tomu vyhnete a dosiahnete rovnocenné podanie.

Rovnocenné podanie ruky

Najvhodnejšie podanie ruky je rovnocenné. Pri takomto podaní obe ruky A a B ostávajú vo vertikálnej polohe, kde máte pocit rovnocennosti a vzájomného rešpektu. Ubezpečte sa, že dlane oboch budú vo vertikálnej polohe a stisk rúk bude na oboch stranách približne rovnaký.