Odtlačky prstov – analýza charakterových vlastností človeka

Na základe dlhoročných pozorovacích a porovnávacích procesov došli špecialisti k presvedčeniu, že aj odtlačky prstov je možné charaktero-logicky vyhodnocovať.

V ďalších odstavcoch sú uvedené niektoré analýzy, ktoré sa zaoberajú najdôležitejšími oblúkmi, slučkami a špirálami a kombináciou medzi nimi.


ŠPIRÁLY

Symbolizujú odpor proti klasickým tradíciám. Životný štýl je vedený podľa vlastných, väčšinou opozičných zásad a nesie silnú odolnosť. Tieto vlastnosti idú ako ruka v ruke s diplomatickou prispôsobivosťou, mlčanlivosťou, zmyslom pre kultivovanosť a starostlivosť o seba samého. U týchto jedincov existuje nebezpečenstvo fyzického aj psychického prepätia.

OBLÚKY

Ich charakteristickou črtou je tendencia k vodcovským pozíciám a ovládania okolia. Ide aj o skorý ranný vývoj z komplexov, ktoré vedú k osamelosti k depresiám . Takýto človek má slabú odolnosť voči vonkajším tlakom a infekciám. V embryonálnom štádiu je predpoklad, že plod nebol živený dostatočne, väčšinou sa jedná o nízky výskyt vitamínov pri vývoji alebo ide o náhradu stravy za umelú.

SLUČKY

Tento človek má schopnosť silnej koncentrácie. Koncentrácia je  podmienená  tlakom v práci alebo stresom zavineným životnými podmienkami. Ide o ľahko ovplyvniteľného jedinca. Prejavuje sa u neho štedrosť až k rozhadzovačnosti. Akási snaha o kúpenie pozornosti, prejavený ohlas o samého seba. Trpí nespavosťou a následne niekoľkými zdravotnými poruchami, vo väčšine prípadov neurózou žalúdku. Častokrát sa stáva pri spánkových poruchách, že jedinec pred zaspávaním premýšľa nad svojou minulosťou a budúcnosťou. Porovnáva veci. Čo by sa stalo ak by som spravil toto…, čo by sa stalo ak by som nespravil toto….

KRÍŽENIE ŠPIRÁL S OBLÚKMI

Je to znamením pre nervozitu a rýchlu podráždenosť, ale taktiež silnú vnímavosť. Takýto človek je precitlivený na eventuálnu kritiku okolia. Má sklon k tomu byť viac urážlivejším. Ak má pocit, že je urážaný alebo sledovaný okolím, má tendenciu sa izolovať od okolia a svoju pozornosť prenášať  do svojho vnútra. Hnev a mrzutosť navonok neventiluje, potláča ju a utajuje, čím vnútorne trpí. Následkom toho sa u neho vyskytujú poruchy so žlčou a pečenou.

KRÍŽENIE OBLÚKOV SO SLUČKAMI

Je to znamenie pre harmóniu vo vzťahu k tvarom, farbám ale tak isto aj hudobný a vizuálny cit. Tento jedinec sa vyznačuje dobrým a pestrým vkusom. Je vysoko senzitívny. Dokáže podráždene reagovať na problémy všedného dňa. Každodenné problémy, s ktorými sa dennodenne stretávame, pociťuje ako veľkú záťaž, čo sa nepriamo premieta na jeho vegetatívny systém. Niekedy aj v malých problémov vidí neprekonateľné prekážky.