Odtlačky prstov – analýza charakterových vlastností človeka

Na základe dlhoročných pozorovacích a porovnávacích procesov došli špecialisti k presvedčeniu, že aj odtlačky prstov je možné charaktero-logicky vyhodnocovať.

V ďalších odstavcoch sú uvedené niektoré analýzy, ktoré sa zaoberajú najdôležitejšími oblúkmi, slučkami a špirálami a kombináciou medzi nimi.


ŠPIRÁLY

Symbolizujú odpor proti klasickým tradíciám. Životný štýl je vedený podľa vlastných, väčšinou opozičných zásad a nesie silnú odolnosť. Tieto vlastnosti idú ako ruka v ruke s diplomatickou prispôsobivosťou, mlčanlivosťou, zmyslom pre kultivovanosť a starostlivosť o seba samého. U týchto jedincov existuje nebezpečenstvo fyzického aj psychického prepätia.

OBLÚKY

Ich charakteristickou črtou je tendencia k vodcovským pozíciám a ovládania okolia. Ide aj o skorý ranný vývoj z komplexov, ktoré vedú k osamelosti k depresiám . Takýto človek má slabú odolnosť voči vonkajším tlakom a infekciám. V embryonálnom štádiu je predpoklad, že plod nebol živený dostatočne, väčšinou sa jedná o nízky výskyt vitamínov pri vývoji alebo ide o náhradu stravy za umelú.

SLUČKY

Tento človek má schopnosť silnej koncentrácie. Koncentrácia je  podmienená  tlakom v práci alebo stresom zavineným životnými podmienkami. Ide o ľahko ovplyvniteľného jedinca. Prejavuje sa u neho štedrosť až k rozhadzovačnosti. Akási snaha o kúpenie pozornosti, prejavený ohlas o samého seba. Trpí nespavosťou a následne niekoľkými zdravotnými poruchami, vo väčšine prípadov neurózou žalúdku. Častokrát sa stáva pri spánkových poruchách, že jedinec pred zaspávaním premýšľa nad svojou minulosťou a budúcnosťou. Porovnáva veci. Čo by sa stalo ak by som spravil toto…, čo by sa stalo ak by som nespravil toto….

KRÍŽENIE ŠPIRÁL S OBLÚKMI

Je to znamením pre nervozitu a rýchlu podráždenosť, ale taktiež silnú vnímavosť. Takýto človek je precitlivený na eventuálnu kritiku okolia. Má sklon k tomu byť viac urážlivejším. Ak má pocit, že je urážaný alebo sledovaný okolím, má tendenciu sa izolovať od okolia a svoju pozornosť prenášať  do svojho vnútra. Hnev a mrzutosť navonok neventiluje, potláča ju a utajuje, čím vnútorne trpí. Následkom toho sa u neho vyskytujú poruchy so žlčou a pečenou.

KRÍŽENIE OBLÚKOV SO SLUČKAMI

Je to znamenie pre harmóniu vo vzťahu k tvarom, farbám ale tak isto aj hudobný a vizuálny cit. Tento jedinec sa vyznačuje dobrým a pestrým vkusom. Je vysoko senzitívny. Dokáže podráždene reagovať na problémy všedného dňa. Každodenné problémy, s ktorými sa dennodenne stretávame, pociťuje ako veľkú záťaž, čo sa nepriamo premieta na jeho vegetatívny systém. Niekedy aj v malých problémov vidí neprekonateľné prekážky.

  • Show Comments

You May Also Like

Inzercia v magazínoch, trochu netradičná reklama

V súčasnej dobe sme zaplavovaný reklamou. Človek vidí priemerne asi 3000 reklám každý deň. ...

Kreatívne vizitky, ktoré ste ešte nevideli

Prinášame pár kreatívnych výtvorov, ktorými sa mnohé firmy reprezentujú. Tieto kúsky majú dobrý nápad, ...

Choré deti z nemocníc virtuálne navštívili ZOO vďaka Google Glass

Bezohľadu na všetky reči okolo údajného problému obrazu cez Google Glass táto technológia dokáže ...