Používame smartfóny viac ako by sme mali? Štúdia naznačuje, že priemerný človek sa s ním denne hrá viac ako 2,5 hodiny denne

Ako sa hovorí, oheň je sluha, ale zlý pán. Toto príslovie je možné aplikovať aj v iných oblastiach života. Sú nimi aj technológie, vrátane mobilných telefónov, hier a podobne. Nie tak dávno vyšiel zaujímavý výskum, ktorý sa venoval téme smartfónov a ich používaniu.

Výskum bol robený na vzorke viac ako 4 000 respondentov, ktorí boli pôvodom z krajín USA a Veľká Británia. Výsledky mnohých možno prekvapia (alebo nie?). Podľa zverejnenej štúdie, mobilné telefóny používa denne viac ako 2,5 hodiny, pričom do nich ťukáme viac ako 2 600 krát.

Priemerný používateľ smartfónu ho denne skontroluje 47-krát, pričom čím mladší človek, tak tým sa viac táto frekvencia zvyšuje. Štúdia hovorí, že najproblematickejšou skupinou ľudí sú práve mladí ľudia vo veku od 18 do 29 rokov, ktorí sú schopní kontrolovať smartfón každých pár minút.

Štúdia ďalej odhaľuje, že viac ako 80% ľudí do jednej hodiny po prebudení kontroluje svoj smartfón – notifikácie, sociálne siete a podobne.

Okrem toho, štúdia popisuje hlavné príznaky závislosti, resp. neštandardného správania. Hovorí napríklad o úzkosti keď nemáme vo svojej blízkosti smartfón, o tom, že ho využívame ako prostriedok, aby sme sa vyhli konverzácii, často prerušujem prácu a podobne.

Problémom nie sú len smartfóny, ale aj hry

Mobilné telefóny pritom nie sú jediným neduhom ľudí, najme tých mladších. Sú nimi aj hry. Tie sú dostupné ako v smartfónoch, v počítačoch, herných konzolách, tak nájdeme aj množstvo webových portálov, kde sú dostupne online hry.

Závislosť na hrách bola oficiálne v prvej polovici roka zapísaná organizáciou WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) do zoznamu závislosti.

WHO vo všeobecnosti závislosť definuje ako aktivitu, ktorá je pretrvávajúcou a opakovanou, ktorá narúša bežné každodenné činnosti a záujmy, a to aj napriek negatívnym dopadom.

Celkový odhad WHO v prvej polovici minulého roka bol, že závislosťou na hrách trpí približne 900-tisíc ľudí.