Prečo sa začať učiť, odnaúčaním?

Nikdy som sa nenaučil toľko, ako keď som prestal chodiť do školy.

Dodnes si pamätám ako som sedel, asi trinásťročný, v izbe, a učil sa do školy. Raz o dejinách Veľkej Moravy, inokedy o bezstavovcoch. Neskutočne ma to nebavilo a absolútne mi to nešlo do hlavy.

Tak som si to čítal, znova a znova, raz v učebnici, a raz v zošite. Očami som prechádzal po texte, a v myšlienkach som myslel na kamarátov, ktorí sa už naučili, a teraz vonku stavajú bunker.

Cítil som doslova odpor k učeniu. A čím väčší bol, tým menej sa mi chcelo pripravovať sa do školy. Keď som bol starší, jednoducho som to vzdal, a viac som sa doma neučil. Dával som pozor na hodine a maximálne som sa učil cez prestávku pred hodinou. Viac mi ani nebolo treba, aby som mal chválitebný prospech.

Dnes už do školy nechodím, no keď sa mám niečo nové naučiť, tak mi to viac problém nerobí. Môj problém bol, že ma nikto nenaučil, ako sa mám učiť.

.